AKIT
English Eesti

English adoption (2)

Eesti vastuvõtmine; kinnitamine

(õigusakti, ettepaneku, aruande vms puhul)