AKIT
English Eesti

English attitude

Eesti hoiak (2)

isiku- või rühmapärane laad või suhtumine