AKIT
English Eesti

English active security testing

Eesti turvalisuse aktiivtestimine

turvalisuse testimine, mis sisaldab otsest interaktsiooni testimisobjektiga, näiteks talle andmepakettide saatmist