AKIT
English Eesti

English air gap (1)

Eesti õhkeraldus

arvutivõrgu turbe meetod: elutähtsa võrgu füüsiline, elektriline ja elektromagnetiline eraldamine teistest võrkudest