AKIT
English Eesti

English appeal (2)

Eesti protest

ISO/IEC 17000: vastavuse hindamise objekti andja taotlus vastavushindamise organile või akrediteerimisorganile selle objekti kohta tehtud otsuse