AKIT
English Eesti

English adaptive chosen-plaintext attack

Eesti valitava avatekstiga adaptiivrünne

krüptosüsteemi adaptiivrünne, mille puhul ründaja saab uurida enda valitud suvaliste avatekstide krüptogramme