AKIT
English Eesti

English ad-hoc

Eesti sihtotstarbeline; juhtumipõhine; eri-; juhu-

näiteid
ad-hoc solution -- lahendus selleks juhuks
ad-hoc-committee -- erikomisjon

vt ka
ad-hoc network