AKIT
English Eesti

English ad-hoc

Eesti sihtotstarbeline; juhtumipõhine; eri-

näiteks: ad-hoc solution -- lahendus selleks juhuks, ad-hoc-committee -- erikomisjon