AKIT
English Eesti

English asynchronous

Eesti asünkroonne; asünkroon-

protsessid on asünkroonsed, kui nad ei sõltu mingitest spetsiifilistest sündmustest, näiteks ühistest ajasignaalidest