AKIT
English Eesti

English aggregate (1)

Eesti agregaat

ühend, kogum või liitum mitmesuguses valdkonnast ja kontekstist sõltuvas tähenduses, sealhulgas andmeaitades