AKIT
English Eesti

English ad-hoc network

Eesti juhuvõrk

traadita võrk, mis ühendab kasutajaseadmed dünaamiliselt üksteisega, kasutamata selleks taristuseadmeid (pääsupunkte, tugijaamu vms)

ISO/IEC 27033: detsentraliseeritud traadita võrk, mis ei sõltu mingist juba olemasolevast taristust (ruuteritest, pääsupunktidest)