AKIT
English Eesti

English adoption document (1)

Eesti lapsendusdokument

lapsendamist tõendav või muu lapsendamisega seotud dokument

näide:

https://jjtrenka.files.wordpress.com/2007/07/62adopt_cert.jpg