AKIT
English Eesti

English availability tier

Eesti käideldavusklass

äriprotsessi ja seda toetavate infosüsteemide tähtsusest tulenev käideldavusvajaduse aste näiteks kolmeastmelisel skaalal; kõrgeim klass vastab elutähtsatele protsessidele