AKIT
English Eesti

English algebraic element (of extension field)

Eesti algebraline element

korpuse K laiendi L element a, mille korral f(a)=0, kus f on ühe muutuja polünoom, mille kordajad on korpuse K elemendid