AKIT
English Eesti

English autocompletion

Eesti automaatjätkamine

tekstiredaktoris või muu rakendusprogrammi kasutajaliidese sisestusväljal alustatud sõna automaatse lõpetamise funktsioon, eelkõige päringute töötlemisel (ilmneb ka käsoleva sõnastiku päringuaknas)