AKIT
English Eesti

English assessor

Eesti hindaja; analüüsija

ISO 13491, analüüsija: isik, kes kontrollib, analüüsib, vaatab läbi ja hindab mitteformaalselt vastavust sponsori või analüüsi läbivaatuse organi jaoks