AKIT
English Eesti

English accidental sample

Eesti hõlpvalim

olemus
üldkogumi hõlpsalt kättesaadavast osast võetud mitterepresentatiivne valim, mis ei võimalda statistilist üldistust, kuid võimaldab lähteuuringus hinnata meetodi sobivust jms;

näide
ostjate küsitlemine kaupluses ainult hommikutunnil