AKIT
English Eesti

English accidental sample

Eesti hõlpvalim

üldkogumi hõlpsalt kättesaadavast osast võetud mitterepresentatiivne valim, mis ei võimalda statistilist üldistust, kuid võimaldab lähteuuringus hinnata meetodi sobivust jms; näide: ostjate küsitlemine kaupluses ainult hommikutunnil