AKIT
English Eesti

English alias (2)

Eesti teisik

teist objekti esindav fail, näiteks Mac OS kontekstis (alates versioonist System 7)