AKIT
English Eesti

English anomaly

Eesti anomaalia; hälve

kvalitatiivne lahknevus mingist formaalsest või täpsemalt määratlemata normist

ISO 13372: ebaregulaarsus või ebanormaalsus süsteemis