AKIT
English Eesti

English allocability

Eesti paigutatavus

ressursside või kulude üksikeesmärkide, -objektide või -tegevustega sidumise kvalitatiivne või kvantitatiivne võimalikkus