AKIT
English Eesti

English audit evidence

Eesti auditi asitõendid

andmikud, faktikinnitused või muu teave, mis on auditi kriteeriumide mõttes asjakohane ja verifitseeritav; auditi asitõendid võivad olla kvalitatiivsed või kvantitatiivsed