AKIT
English Eesti

English active content

Eesti aktiivsisu

elektroonilise dokumendi tarkvarakomponent, mis on võimeline ilma kasutaja osaluseta automaatselt sooritama või käivitama toiminguid mingil arvutiplatvormil; näiteks GIF-animeering, JavaScript-kood, ActiveX-element, voogmeedium

turvajuhiseid
ftp://ftp.software.ibm.com/software/security/firewall/partners/solutionpack/activeco.pdf


http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-28ver2.pdf