AKIT
English Eesti

English audience (1)

Eesti kuulajaskond; vaatajaskond

näiteks
- ettekande, loengu, kursuste, raadiokanali kuulajaskond
- filmi, kontserdi, telesaate, video vaatajaskond