AKIT
English Eesti

English accreditation (2)

Eesti akrediteerimine

ametlike volituste andmine, sealhulgas pädevuse, võimu ja/või usaldatavuse tõendamise teel (diplomaatidele, audiitoritele sertifitseerijatele, haridusasutustele, mitmesugustele erialaspetsiifilistele asutustele ja isikutele); vt http://www.european-accreditation.org/

ISO/IEC 17000: vastavuse hindamise organi pädevust vastavuse hindamise ülesannete täitmiseks formaalselt tõendav kolmandapoolne atesteerimine