AKIT
English Eesti

English acceptable interruption window

Eesti lubatav seisakuaeg

ISACA: maksimaalne süsteemi käideldamatuse kestus, mis veel ei riku ettevõtte ärieesmärkide saavutamist