AKIT
English Eesti

English access permission

Eesti pääsuluba (1)

kõik subjekti pääsuõigused mingi objekti suhtes