AKIT
English Eesti

English access permission

Eesti pääsuluba

kõik subjekti pääsuõigused mingi objekti suhtes