AKIT
English Eesti

English attribution (3)

Eesti omistamine, arvelepanek

millegi oletuslik kellegagi sidumine, kellegi arvele panek