AKIT
English Eesti

English auditing organization

Eesti auditeeriv organisatsioon

organisatsioon, kes vastutab ühe või mitme auditi läbiviimise eest