AKIT
English Eesti

English authentication ticket

Eesti autentimispilet

Kerberose autentimismudelis väike krüpteeritud andmekogum, mille väljastab server autentimisprotsessi alustamiseks; klient saadab selle tagasi koos enda identiteeti tõendava teabega; server väljastab seepeale teenusepileti ja seansivõtme