AKIT
English Eesti

English authorization certificate

Eesti volitussertifikaat, lubasertifikaat

digitaaldokument, mis tõendab ta väljaandja luba kasutada teenust või ressurssi, mis on väljaandja kontrolli all või mida ta saab kasutada; harilikult signeeritakse avaliku võtme algoritmiga; luba võidakse mõnikord ka delegeerida

erijuht: volitamiseks kasutatav standardne (X.509) atribuudisertifikaat, milles olevate atribuutide seost valdajaga kinnitab väljaandja; vt https://tools.ietf.org/html/rfc5755