AKIT
English Eesti

English antireflexive relation

Eesti antirefleksiivne seos

selline binaarseos S mingis hulgas,
et x S x ei kehti mitte ühegi selle hulga elemendi x korral

näiteid
"suurem kui": ei kehti x > x

"risti": ei kehti xx