AKIT
English Eesti

English annotation (1)

Eesti kommentaar

selgitava ääremärkusena või objekti juures oleva tekstina