AKIT
English Eesti

English abuse (1)

Eesti kuritarvitamine

sihilikult väär kasutamine või kohtlemine, sageli kasu saamiseks; nt võimu, õiguste, usalduse kuritarvitamine