AKIT
English Eesti

English access period

Eesti pääsuperiood

pääsuõiguste kehtimise ajavahemik; harilikult regulaarne, määratud kellaaegade ja/või nädalapäevadena