AKIT
English Eesti

English automated fingerprint identification system

Eesti sõrmejäljetuvastuse automaatsüsteem

üldnimi; pärisnimena tähistas süsteemile IAFIS eelnenud süsteemi