AKIT
English Eesti

English application-aware firewall

Eesti rakenduseteadlik tulemüür

portide asemel rakendustele suunatud täpsema toimega ja lisafunktsioonidega tulemüür; vt näiteks
http://www.computrad.co.uk/application-aware-firewalling-service.php