AKIT
English Eesti

English authority (1)

Eesti õigus (1)

olemus
õigus mingit toimingut sooritada

näiteid
- allkirjaõigus
- kinnitamisõigus
- otsustusõigus