AKIT
English Eesti

English authority (1)

Eesti õigus (1)

õigus mingit toimingut sooritada, nt otsustusõigus, kinnitamisõigus, allkirjaõigus