AKIT
English Eesti

English audience (2)

Eesti kasutajaskond

sealhulgas ISO/IEC/IEEE 26512: ühesuguste või sarnaste karakteristikute ja vajadustega (näiteks dokumentatsiooni kasutamise põhjustega, tööülesannetega, haridustasemega, võimetega, koolitusega, kogemustega) kasutajate kategooria