AKIT
English Eesti

English adaptive control

Eesti adaptiivjuhtimine

ISO/TR 11065: juhtimisviis, mis korrigeerib end protsessi käigus avastatud tingimuste põhjal