AKIT
English Eesti

English authenticated Byzantine agreement problem

Eesti autentimisega Bütsantsi leppe probleem

olemus
Bütsantsi leppe probleemi lihtsam variant, kus eeldatakse autenditavaid (näiteks digitaalsignatuuridega) sidekanaleid kõigi kindralite vahel

põhjalikumalt
http://cs.brown.edu/~anna/papers/lilyra02a.pdf