AKIT
English Eesti

English authenticated Byzantine agreement problem

Eesti autentimisega Bütsantsi leppe probleem

Bütsantsi leppe probleemi lihtsam variant, kus eeldatakse autenditavate (näiteks digitaalsignatuuridega) sidekanalite olemasolu kõikide kindralite vahel