AKIT
English Eesti

English access (2)

Eesti pöördumine, pöördus

arvutialal

(2a) sisenemise või juurdepääsu taotlemine kontekstist sõltuvas tähenduses

(2b) talletatud informatsiooni lugemine või kirjutus, sealhulgas jada-, juhu-, rööp- või muu pöördusega