AKIT
English Eesti

English aspect (2)

Eesti signaaliseis

raudtee signalisatsioonis: semafori või foori olek