AKIT
English Eesti

English access control (1)

Eesti pääsu reguleerimine

Õ:valdkonna üldnimetusena hõlmab juurde-, sisse-, läbi-, väljapääsu, seega mitte "juurdepääsu" ja hoopiski mitte "kontroll" (foor ei kontrolli liiklust, vaid reguleerib seda)

standardmääratlusi
liik turvameetmeid, on mõeldud äri- ja turvanõuete põhjal kitsendama juurdepääsu infovarale, võimaldades volitatud juurdepääsu ja takistades volitamata juurdepääsu

ISO 7498: ressursi lubamatu kasutamise või lubamatul viisil kasutamise ärahoidmine

ISO/IEC 2382: vahend, mis tagab, et andmetöötlussüsteemi ressurssidele on juurdepääs ainult volitatud olemitel ja volitatud viisil

ISO/IEC 27000: vahend, millega tagada, et juurdepääs varadele on volitatud ning töö- ja turvanõuete põhjal kitsendatud

ISO/IEC 30124: funktsioon, millega eekehtestatud reeglite ning taotlejaga seotud spetsiifiliste õiguste või võimu põhjal määrata, kas anda isikule juurdepääs süsteemidele, ressurssidele, rajatistele, teenustele või teabele

sissejuhatavaid ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=qQHwFxUxwdg

https://www.slideshare.net/nabeel_yoosuf/access-control-principles-and-practice-presentation

https://www.slideshare.net/harinathpv/intro-to-access-controls-presentation

https://www.slideshare.net/wajraj/access-control-presentation-23717821

https://www.slideshare.net/DistriNetAccessControl/an-overview-of-access-control

http://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/lehre/ss11/introsec/06-access.pdf

http://csrc.nist.gov/publications/nistir/7316/NISTIR-7316.pdf

https://www.avatier.com/solutions/governance-risk-and-compliance/fisma/nist-800-53/