AKIT
English Eesti

English array (2)

Eesti maatriks (2); võre

ridade ja veergudena paigutatud füüsiliste elementidega tarind, seadis, seade, süsteem vms