AKIT
English Eesti

English ActiveX

Eesti ActiveX

Microsofti loodud reeglistik ja objektprogrammeerimise tehnoloogia rakendustevaheliseks suhtluseks Windowsi keskkonnas (vt http://www.active-x.com), sh interaktiivsete veebilehtede loomiseks; potentsiaalselt ohtlik, võimaldab luua ka kahjurvara, mis rikub kasutajate süsteeme: kui brauseri sätted seda ei takista, võivad kõvakettal olevaile failidele saada juurdepääsu ka autentimata (signeerimata) ActiveX-elemendid