AKIT
English Eesti

English assign (3)

Eesti kohale määrama; ametisse nimetama