AKIT
English Eesti

English access key (2)

Eesti pääsuvõti

pääsu reguleerimise vahend, kontekstist sõltuvas tähenduses