AKIT
English Eesti

English as is

Eesti sellisel kujul; nagu on

(müügilepingutes kasutatav klausel, mis välistab oletatava garantii jms eeldused)