AKIT
English Eesti

English assurance (4)

Eesti -kindlus

näiteid
- varustuskindlus
- energiakindlus
- teenusekindlus

vt ka
usaldatavus