AKIT
English Eesti

English acceptable ranges or formats

Eesti lubatavad vahemikud või vormingud

(näiteks sisendandmete kontrollväärtustena)