AKIT
English Eesti

English abominable environment

Eesti karm keskkond

saaste, tolmu, korrosiooni, külmumise vms tõttu ohtlik füüsiline keskkond